Investičný proces

 1. Prvotný kontakt – prosíme o zaslanie informácií o Vašej firme, stručnú prezentáciu, resp. vyplnený dotazník na náš email office@pondikateľskýzámer.sk
 2. Predbežné posúdenie investičného zámeru
  - na základe nášho prvotného posúdenia Vám zašleme, našu zmluvu o mlčanlivosti a obratom budeme požadovať doplnenie investičného zámeru o finančný, resp. podnikateľský plán
  (Trvanie procesu od obdržania prvotného kontaktu cca 1 – 2 týždne)
 3. Vlastné hodnotenie podnikateľského plánu
  (Závisí od rozsahu a kvality obdržaných informácií cca 2 týždne)
 4. Vzájomná dohoda o spoločnom postupe – výsledkom sú Letter of intend, zmluva o budúcej zmluve, resp. časový harmonogram (Trvanie cca 1 až 2 týždne)
 5. Due dillgence – hĺbková analýza projektu, firmy, príprava podkladov na konečný zmluvný rámec.
  (Trvanie závisí od zložitosti a štádia investovania a môže paralelne bežať počas predchádzajúcej etapy prípadne ďalšie 2 týždne)
 6. Návrh zmluvnej dokumentácie
  (Trvanie cca 1 až 2 týždne)
 7. Podpis zmluvy a uvoľnenie financovania