O nás

Spoločnosť LV Consult je manažérsko-konzultačnou spoločnosťou, ktorej úlohou je vyhľadávať investičné príležitosti pre svojich klientov a následne po realizácii investícií pomáhať domácim manažmentom pri riadení jednotlivých projektov. Napriek tomu, že máme dlhoročné skúsenosti s financovaním a riadením projektov, v rámci ich hodnotenia a výberu spolupracujeme s viacerými významnými technickými a právnymi expertmi.

Investori, ktorých zastupujeme, pochádzajú z viacerých krajín. Keďže sami pôsobia v rôznych priemyselných odvetviach majú záujem o celé spektrum investičných príležitostí. Na konkrétnych investíciách sa následne zúčastňujú na základe rozhodnutia investičného výboru po vzájomnej dohode zástupcov jednotlivých investorov. Variabilita a spôsob investícií je preto rôzna. V zásade ide ale o formu venture kapitálových investícií.

Investície môžu byť realizované rôznou formou, na základe individuálneho prístupu, pričom očakávame vždy vstup do akcionárskych, resp. vlastníckych štruktúr spoločnosti.

Objem fondu určeného na investovanie v období najbližších 3 rokov je vo výške 20 mil. €.
Väčšie projekty, resp. investície vieme vykonávať v spolupráci s ďalšími inštitucionálnymi, alebo private equity investormi, preto nestanovujeme maximálny objem investícií.